AV abonnement

 

 

Wat houdt dit onderhouds- en serviceabonnement in:

 

 1. 1. Aantal storingen per jaar: onbeperkt.

 

 1. 2. Onderhoudsfrequentie: 1x per jaar. Ingeval niemand wordt thuisgetroffen, wordt een kaartje achtergelaten met het verzoek zelf kontakt op te nemen voor het maken van een afspraak. Wordt hier niet op gereageerd, dan vervalt het onderhoud van het betreffende jaar.

 

 1. 3. Het abonnement loopt van 1 januari t/m 31 december en zal telkens stilzwijgend worden verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij dit uiterlijk 1 maand voor het einde van de lopende kontraktperiode schriftelijk wordt opgezegd.

 

 1. 4. Het abonnementsgeld is aan het begin van het kontraktjaar verschuldigd.

 

 1. 5. Verhuizing dient tijdig doorgegeven te worden. Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan de installatie, uitbreiding , andere ketel etc. Het kontrakt wordt afgesloten op de op dat moment aanwezige apparatuur. Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat wij alle voorkomende installatiewerkzaamheden uitvoeren (ketelvervanging, radiatoren, kranen, sanitair etc.)

 

 1. 6. De hierna genoemde werkzaamheden vallen niet onder deze overeenkomst:
 • de eventueel te vervangen onderdelen
 • het aansteken van de waakvlam
 • het bijvullen en ontluchten van de installatie

– defecte elektrische zekeringen

– ontdooien van bevroren onderdelen van de installatie

– ontkalken

 • als gevolg van afgesloten gaskraan
 • Overige: zie VNI-voorwaarden

 

 1. 7. Indien niet anders vermeld, zijn bijgaande VNI-voorwaarden van toepassing , tenzij u kiest voor het tarief excl. installatie, dan vallen werkzaamheden aan de cv-installatie niet onder het kontrakt.

 

 1. 8. Tijdens de eerste onderhoudsbeurt c.q. storingsbezoek zal de installatie door ons worden geïnspecteerd. Eventueel achterstallig onderhoud wordt te allen tijde in rekening gebracht.

 

 1. 9. Deze overeenkomst is in 2-voud opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elk der partijen heeft een exemplaar ontvangen.

 

 1. 10. Dit abonnement zal ingaan per: (s.v.p. gewenste ingangsdatum aangeven)
  1 januari 2019

1 juli 2019

Bij ingangsdatum per 1 juli zal de helft van het bedrag in rekening worden gebracht; in dat geval wordt er echter geen onderhoud meer uitgevoerd, tenzij het volledige bedrag wordt voldaan.

 

Voor akkoord opdrachtgever:                          Voor akkoord installateur:

 

 

 

Plaats,                                        datum

 

Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Serviceabonnementen : z.o.z.

 

 

 

Interesse in onze producten? Vraag direct een offerte aan!

Offerte aanvragen Neem contact op Onderhoudscontract

Storing

storing

Heeft u een storing? Neem contact met ons op en wij lossen deze zo snel mogelijk voor u op!

050 30 91 237

Doe het zelf pakket

doe-het-zelf

Wilt u zelf installeren? Wij helpen u graag op weg met het beste materiaal en advies.

Laatste nieuws

laatste-nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Euracon.